Kontakt

Kontakt z nami:

biostymulatory basic power

www.grupa-zakupowa.pl
mail: biuro@grupa-zakupowa.pl
tel: 500 024 699

W związku z przebudową strony poświęconej Basic Power chcemy zamieścić wszystkie punkty, gdzie można kupić produkt Basic Power. Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze dane znalazły się na stronie www.basicpower.pl proszę o przesłanie następujących danych:

Nazwa Firmy:
Adres Firmy:
Osoba do kontaktu:

Punkty sprzedaży:
Magazyn główny adres:
Oddział 1:
Oddział 2:
Oddział 3:

Jeśli jest więcej punktów sprzedaży proszę o dopisanie Oddziałów

Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:

Województwo:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej „RODO” – informujemy, co następuje:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Olszewski & Kunikowski Sp. j.,
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  • odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat,
  • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem.