Burak cukrowy

burak cukrowy

Najistotniejsze dla wysokich plonów w uprawie buraka cukrowego są pierwsze tygodnie po wykiełkowaniu roślin. Zapewnienie już siewkom w pierwszym stadium wzrostu optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju wpłynie na uzyskanie dobrej jakości produktu i wysokiego plonu. Krytyczne dla osiągnięcia wysokich plonów są warunki pogodowe oraz zastosowanie oprysków herbicydami. Przymrozki mogą nawet zniszczyć większość naszych upraw. Herbicydy natomiast pomagają ograniczyć występowanie chwastów, które zabierają młodym roślinom buraka wodę oraz składniki pokarmowe, jednakże wpływają również na osłabienie, a nawet uszkodzenie młodych rośliny buraka. Dlatego Basic Power podawany powinien być wraz z opryskiem herbicydami.

Warunki pogodowe, głównie przymrozki powodują zahamowanie we wzroście siewek buraka cukrowego a to bywa przyczyną zmniejszenia plonu oraz obniżenia zawartości cukru. 

Basic Power jest produktem, który uchroni nasze uprawy przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Zalecenia stosowania

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując Basic Power w uprawie buraka cukrowego dwukrotnie:  oprysk Basic Power w czasie drugiego i trzeciego nalistnego zabiegu herbicydowego.

Na uprawach w słabszej kondycji zaleca się wykonać trzeci zabieg, w terminie zabiegu fungicydem lub nawożenia dolistnego.

  • Dawka: 1-2 l/ha
Basic Power stosuje się na bazie roztworu wodnego i dla zmniejszenia kosztów aplikacji łączy się wraz ze środkami ochrony roślin i innymi opryskami. Produkt posiada certyfikat do stosowania w uprawach ekologicznych

Korzyści

Uprawy, na których zastosowano Basic Power, już kilka dni po aplikacji były w znacznie lepszej (widocznej gołym okiem) kondycji w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Zastosowanie biostymulatora prowadzi do uzyskania:

  • brak strat spowodowanych przymrozkami
  • wyższa zawartość cukru.
  • wyraźnie zwiększa plon i poprawia jego parametry
  • Zawiera 7,6 % azotu organicznego

Broszura produktu – kliknij aby pobrać

Karta charakterystyki – kliknij aby pobrać